مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: با کسری ۲۴۲ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی سد‌های تهران نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته که سالی خشک بود، مواجهیم و اگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، بارش‌هایی زیر نرمال داشته باشیم، احتمال بروز تنش آبی شدید در تهران در تابستان ۱۴۰۱ بسیار زیاد است.

به گزارش تسنیم، محمد شهریاری، اظهار کرد: خوشبختانه با بارش‌هایی که در اسفند‌ماه در حوزه عملکرد استان تهران داشته‌ایم، شرایط بارش‌ها نسبت به اسفندماه سال گذشته، وضعیت بهتری را رقم‌زده است.