رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: هفت نفر از متهمان پرونده سایت‌های شرط‌بندی و قمار دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش صداوسیما، هادی شیرزاد افزود: برای باقی متهمان این پرونده هم اعلان قرمز در پلیس اینترپل صادر شده و این افراد تحت تعقیب پلیس بین‌المللی قرار دارند.