عضو شورای شهر تهران گفت: در پی سرقت تجهیزات شهری، برخی مناطق راه‌های ابتکاری را انجام می‌دهند و یکسری از این المان‌ها را تبدیل به المان‌های پلاستیکی می‌کنند که دیگر ارزشی نداشته باشد و اگر سرقت هم شود به راحتی قابل جایگزینی باشد.

تهران هر شب 500 میلیون تومان  ضرر می‌کند

به گزارش ایلنا، ناصر امانی در پاسخ به سؤالی درباره گسترش دزدی از تجهیزات شهری که به گفته نیروی انتظامی برخی از آن‌ها توسط پیمانکاران شهرداری انجام می‌شود، اظهار کرد: سرقت‌ها هر شب در شهر تهران رخ می‌دهد و بر اساس برآورد هر شب به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان المان‌ها و تأسیسات شهری مورد دستبرد قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: در هر منطقه‌ای که می‌رویم مردم و معتمدین قطعاتی که از المان‌های شهری، کنتور برق و آب جلوی در خانه مردم، قطعات پل‌ها و گاردریل‌ها را که مورد سرقت قرار می‌گیرد را به ما نشان می‌دهند.

راهکار شهرداری  برای جلوگیری از سرقت

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در پارک‌ها و بوستان‌ها نیز بسیاری از ابزار و تجهیزات را مورد سرقت قرار می‌دهند، سؤال من این است که آیا کمیسیونی تشکیل شده است که مشخص شود، سرمنشأ این کار و علت آن چیست و ببینند که راهکارهای جلوگیری از این قبیل اقدامات چیست؟

امانی با اشاره به برخی اقداماتی که در مناطق ۲۲ گانه برای جلوگیری از دزدی از تجهیزات شهری انجام می‌شود؟ گفت: مناطق راه‌های ابتکاری را انجام می‌دهند و یکسری از این المان‌ها را تبدیل به المان‌های پلاستیکی می‌کنند که دیگر ارزشی نداشته باشد و اگر سرقت شود به راحتی نیز قابل جایگزینی باشد.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: اما این قبیل اقدامات خیلی مناسب کار مدیریت شهری نیست و شهرداری تهران باید با همکاری نیروی انتظامی و به شکل مشترک نخست ریشه این اقدامات را در سطح شهر تهران بررسی کنند و ریشه آن را خشک کنند و اگر هم نمی‌توانند برای جلوگیری و پیشگیری یک راهکاری را پیدا کنند که شاهد ادامه این روند نباشیم.

او با تأکید بر اینکه اموال شهر مال مردم است و بنابر قانون ما به عنوان اعضای شورای شهر وظیفه صیانت و نگهداری از اموال و امکانات شهر را داریم، تصریح کرد: در شورا در این زمینه مسئولیت داریم و باید از شهرداری بخواهیم که حتماً مانع این سرقت‌ها شود و از این قبیل اقدامات که منجر به هدر رفتن دارایی‌های شهر و مردم می‌شود، جلوگیری کند چرا که این رقم در واقع پول مردم است که سرقت می‌شود و این یکی از وظایف اصلی ما به عنوان شورای شهر است که به شهرداری تذکر دهیم که مانع این کار شوند.