معاون بیمه سلامت ایران گفت: همه اتباع خارجی مبتلابه بیماری خاص از تمامی پروتکل‌های درمانی و دارویی در ایران برخوردار بوده و از پرداخت فرانشیز معاف هستند.

به گزارش ایرنا، مهدی رضایی افزود: از۱۵اردیبهشت۹۴طبق تفاهم‌نامه‌ای مقرر شد، اتباع و مهاجران خارجی (پناهندگان) تبعه افغانستان و عراق ساکن ایران، بتوانند تحت پوشش بیمه سلامت قرارگرفته و از مزایای بسته جامع پایه بیمه سلامت کشور برخوردار شوند.