عضو شورای شهر تهران گفت: در قبال سرقت شبانه‌روزی حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در شبانه‌روز بر اساس برآورد برخی از مدیران شهری از امکانات شهر مسئول هستیم.

به گزارش خبرنگاران جوان، ناصر امانی گفت: گزارش‌هایی درباره سرقت اموال و امکانات شهری حتی قطعات پل‌ها، گاردیل‌ها و ستون‌ها تا درب و دریچه انشعابات شهری و تابلو‌های راهنمایی در سطح شهر تهران اعلام‌شده است.