رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی درباره نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی طی سال 1401 ارائه داد و گفت: دو برابر شدن کرایه اتوبوس‌ها هنگام شب برای سال آینده تصویب شد.

به گزارش فارس، مهدی چمران درباره نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در سال 1401 اظهار کرد: دو برابر شدن نرخ اتوبوس‌ها برای شب که مسافر کمتری دارند تصویب شد.