معلمان سراسر کشور دیروز بار دیگر در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی در شهرهای مختلف تجمع کردند.این تجمع، در برخی شهرها از جمله تهران، یزد، کرمان، اندیمشک، گچساران، زاهدان، مریوان، شیراز، اهواز، آمل، خرم‌آباد، اصفهان، سقز، اردبیل و مشهد برگزار شد. در تهران معلمان معترض، در اعتراض به وضعیت معیشتی مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.