نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: نسخه‌نویسی الکترونیک ده‌ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

به گزارش برنا، علی‌اصغر باقر زاده بیان کرد: باید مسائلی که در نسخه‌نویسی الکترونیک به آن اشاره‌شده مثل سامانه نظارتی و سامانه تی تک اجرایی می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.