رئیس کل سازمان نظام پرستاری از تصویب بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس و قطعی شدن آن خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی افزود: در حالی  که سازمان برنامه هیچ بودجه‌ای نه برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در لایحه بودجه دولت قرار نداده بود با رایزنی طولانی مدت سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره‌های نظام پرستاری با نمایندگان مجلس ، بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد.