معاون امور زنان رئیس‌جمهور گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است.به گزارش ایلنا، انسیه خزعلی در یک‌رشته پیام توییتری نوشت: «امروز با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم؛ جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سند‌های پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.» او با اشاره به قتل دختر اهوازی توسط همسرش افزود: با پیگیری از ریاست محترم دادگستری استان ایشان اعلام کردند؛ قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. قوه قضائیه مصمم است اشد مجازات را طبق قانون برای آنان اعمال نماید.