در پی حکم رئیس قوه قضائیه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز دولتی در بستر رودخانه‌ها، دیروز بنای سه دستگاه دولتی دیگر در بستر رودخانه کرج تخریب شد.به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، در این عملیات بنای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و ستاد اجرایی تخریب شد.