وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه‌بندی معلمان در حال انجام مراحل اداری است و به زودی در این خصوص اخبار خوبی به معلمان خواهد رسید.یوسف نوری گفت: رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و شورای نگهبان با اجرای طرح رتبه‌بندی مخالفتی ندارند. تلاش‌ها برای تامین بودجه رتبه‌بندی در سال آینده ادامه دارد.