روز گذشته حساب اینستاگرام شهرداری تهران در اقدامی عجیب از شرکت متروی تهران انتقاد کرد.

این اکانت در انتقاد به شرکت متروی تهران نوشت: «مدیریت و نگهداری متروی تهران در دست شهرداری تهران نیست. لطفاً جهت نا به سامان بودن مترو مخصوصاً خط 5 به شرکت متروی تهران پیام بدهید.»این اکانت همچنین نوشت: «مترو خط پنج تهران بنابر مشاهدات عینی شبیه قطار باری شده و گویا سال‌هاست نظافت هم نمی‌شود. واقعاً متأسفیم برای مدیران فاسد متروی تهران.»