اعضای شورای شهر تهران با افزایش ۲۵ درصدی طرح ترافیک موافقت کردند.به گزارش ایلنا، مجتبی شفیعی با اشاره به مجوز ورود ۱۰۳ هزار خودرو در محدوده طرح ترافیک اظهار کرد: ۵۳ هزار خودرو از این تعداد سهمیه و مابقی مجوز روزانه دریافت می‌کنند.او در ادامه به نرخ پایه ورود به محدوده طرح ترافیک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت پایه این مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان در نظر گرفته‌شده است که البته ضرایبی نیز پیش‌بینی‌شده است که از آن جمله می‌توان به ضرایب آلایندگی و زمانی اشاره کرد.