مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۴۰ درصدی نسخ الکترونیکی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل آن خبر داد.

به گزارش تسنیم، شهرام غفاری با اشاره به افزایش آمار اجرای طرح نسخ الکترونیکی تصریح کرد: میزان استفاده از نسخ الکترونیکی از اول دی‌ماه نسبت به ماه قبل 40 درصد افزایش‌یافته است که این فرایند همچنان ادامه دارد و انشالله آمار آن به‌زودی اعلام می‌شود.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: تا قبل از اجرای طرح نسخ الکترونیک، میزان نسخ کاغذی 8 تا 10 میلیون بود که با حذف دفترچه نیز این میزان کاغذ در فرایند درمان حذف‌شده است.