معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: سازمان محیط‌زیست به هیچ نیروگاهی اجازه سوزاندن مازوت نداده است و واحدهای متخلف پلمب می‌شوند.

به گزارش فارس، داریوش گلعلیزاده گفت:  16 نیروگاه بخاری در کشور داریم که در 14 استان مستقرند و امکان مصرف سوخت مازوت را دارند.

او با اشاره به مواد قانون هوای پاک گفت: اگر اقدام به استفاده سوخت مازوت کنیم، طبق مواد این قانون نیروگاه‌ها برای استفاده از سوخت مازوت باید فیلتر نصب‌کرده و  حدود مجاز را رعایت کنند.