آیت الله سیستانی و علوی گرگانی نسبت به پیوند قلب خوک به انسان گفتند: جایز است.

ایسنا نوشت: هفته گذشته نخستین عمل پیوند قلب خوک به انسان برای یک بیمار 57 ساله با بیماری لاعلاج قلبی انجام شده، که پس از سه روز در شرایط خوبی قرار دارد.

حال آیت‌الله علوی گرگانی طی استفتا در خصوص این عمل گفت: «اگر این عمل منجر به نجات انسان شود از نظر شرعی اشکالی ندارد ولی اگر عضو واجب و یا کارسازی برای فرد بیمار نباشد باید از بدن فرد خارج شود.»

آیت الله سیستانی نیز در پاسخ به سوال آیا پیوند از خوک به انسان جایز است؟

تصریح کرد: «جایز است و خدا عالم است.»