رئیس پلیس راهور کل کشور گفت: در حادثه بهبهان ایربگ هیچ یک از خودروها باز نشده است،  چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند چه تولید خودرویی داریم؟

به گزارش ایلنا، سردار کمال هادیانفر، در ششمین رزمایش ارتقای توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور افزود: ما گفتیم خودروساز را به مراجع قضایی معرفی و سهم تقصیر را مشخص کنند. در تصادفات کارشناسان ۹۲ درصد عامل انسانی را مقصر می‌دانند، بنابراین رانندگان بیشتر توجه کنند.وی ادامه داد: در یکی از حوادث اخیر راننده تریلی از جاده فرعی استفاده کرده و باعث آن حادثه در سنندج شده ما قطعا آن شرکت را که شبانه این تانکر را به حرکت درآورده  تعطیل و با عوامل آن برخورد می‌کنیم شرکت‌های اتوبوسرانی نیز مسئول هستند اتوبوس‌ها را کنترل کنند و سرنشین‌ها باید کمربند ایمنی ببندند.