دیگراعضای شورای شهر تهران نیز در جلسه دیروز شورای شهر به انتصابات در شهرداری انتقاداتی را مطرح کردند.مهدی اقراریان با اشاره به انتصاب سرپرست سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری گفت: سلسله انتصابات خارج از رویه پشت سر هم اتفاق می‌افتد و ما هم علاقه‌مند نیستیم این‌ها را در صحن شورا مطرح کنیم اما چاره دیگری هم نداریم.