معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست گفت: تعداد کل یوزپلنگ‌های شمارش شده در کشور ۱۲ فرد است که فقط ۳ فرد از آن‌ها ماده بالغ هستند.به گزارش تسنیم، حسن اکبری گفت: اقداماتی که به منظور افزایش حفاظت، تولید مثل و نصب علائم در جاده‌ها انجام داده‌ایم برای نجات این گونه کافی نبوده است.