عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل نسبت به محصولات ایرانی سخت‌گیری‌های جدی دارند.به گزارش ایسنا، احمدرضا فرشچیان گفت: به تدریج کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه سوئیس و انگلستان، و بعدا کشورهای اروپای شرقی نیز از حجم مبادلات خود با ایران کاستند.