معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تا امروز ۱۹۴ تشخیص قطعی اُمیکرون داشته‌ایم که در حال افزایش است. افزایش تعداد موارد اُمیکرون جای نگرانی دارد.

سعید کریمی افزود: در زمینه سویه اُمیکرون تعداد موارد مبتلا که با تشخیص قطعی کیت بوده، افزایش یافته است.