مدیر کل بحران استان تهران گفت: هم درشهر تهران و هم در استان تهران مناطقی وجود دارد که در معرض فرونشست زمین قرار دارد. به گزارش ایسنا، منصور درجاتی گفت: در استان تهران ورامین و شهریار در معرض پدیده فرونشست قرار دارند و در شهر تهران نیز بخش‌هایی از این شهر به خصوص در جنوب و جنوب غرب شهر تهران در معرض این پدیده هستند.وی گفت: کارگروهی در این خصوص فعال است که اتفاقا یکسری ممنوعیت‌ها را نیز ابلاغ و اجرا کرده که از جمله آن ممنوعیت برداشت از چاه‌های آب است. در این خصوص اداره کل مخاطرات سازمان زمین‌شناسی مسئولیت‌هایی را برعهده دارد و متولی امور است.