رئیس شورای شهر تهران خبر اتوبوس‌خوابی در تهران را حاشیه‌ای دانست و گفت: نباید اجازه دهند چنین اتفاقی رخ دهد، ولی اگر کسی در اتوبوس خوابش برد را نمی‌توان کاری کرد.به گزارش خبرآنلاین، او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اتوبوس‌خوابی در برخی اتوبوس‌‌های خیابان میرداماد در پارکینگ گفت: این قضیه مشترک به راهنمایی و رانندگی و شهرداری برمی‌گردد. برخی مردم از شهرستان‌ها به تهران می‌آیند و برای اینکه شب جای خواب داشته باشند در اتوبوس می‌خوابند که باید این قضیه ساماندهی شود.