فرماندار شهرستان بهارستان گفت: محل فرونشست زمین در نسیم شهر با تزریق بتن ایمن‌سازی شد و از ۱۱ دی ماه منازل تخلیه شده قابل سکونت است.به گزارش ایرنا، عبدالله نوحی گفت: منطقه دارای قنات‌هایی است که در بعضی مراکز سازندگان ایمن‌سازی کرده‌اند. در این منطقه هم ایمن‌سازی انجام شد.