درپی انتشار ویدیویی در فضای مجازی که از آن به‌عنوان فرونشست زمین در یکی از محلات نسیم‌شهر یادشده بود، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد که این حادثه فرونشست نبوده است.

به گزارش ایسنا،  منصور درجاتی گفت:‌ حادثه‌ای که در نسیم شهر رخ داد، فرونشست نبود. منشا این حادثه انسان‌ساز بود و اصلاً یک حادثه یا پدیده طبیعی نبود.

او با بیان اینکه در پی این حادثه و حفره ایجادشده در بخش‌هایی از خیابان و حیاط یک‌منزل مسکونی، آپارتمانی چهار واحدی به‌طور موقت تخلیه شد، اظهارکرد:‌ این اقدام برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر حادثه انجام‌شده است. در بررسی‌های اولیه نیز این موضوع محرز شد که فرونشستی رخ نداده و مداخلات انسانی دلیل آن بوده که حالا احتمالاً یا لوله‌آب دچار شکستگی شده یا مواردی دیگر که درنهایت منجر به ریزش سطح زمین شده است.