بیش از ۴۰ درصد منازل مردم و معابر در شهر کنارک زیرآب رفته و امکانات شهرستان پاسخگوی رفع مشکلات فعلی نیست.

به گزارش رکنا، عضو شورای شهرستان کنارک با اشاره به اینکه در طول دو ساعت ۱۲۴ میلیمتر و درمجموع ۱۷۴ میلیمتر بارندگی در شهر کنارک رخ‌داده و ارتفاع آب بالاآمده، افزود: بارندگی در شهر کنارک شدت خیلی زیادی داشته و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر نسبت به خروج آب از منازل مردم اقدام شود.

فاروق اعظمی تصریح کرد: خروج آب از منازل مردم با استفاده از امکانات شهرستان و شهر‌های هم‌جوار آغازشده، اما پاسخگو نیست و طبق برآورد صورت گرفته بیش از ۳۰۰ کف‌کش دیگر نیاز داریم تا آب از منازل مردم خارج شود.