مهراندخت عابدینی ، مدیر برنامه درمان ناباروری وزارت بهداشت گفت: برای حمایت از زوج‌های نابارور، وام به آنها تعلق می‌گیرد که بازپرداخت اقساط تسهیلات حداکثر ۶۰ ماهه (۵ سال) با نرخ کارمزد ۴ درصد در سال است.