رئیس شورای شهر تهران گفت: وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران گفت: نیمی از جلسه هم‌اندیشی درباره حوادث مترو و راه‌های پیشگیری و راه‌های تامین قطعات و خرید لوازم بود. اصل مشکل مترو را نیز این مسایل تشکیل می‌دهد. این مشکلات دغدغه‌ای بود که از ابتدا ما را رنج می‌داد و برخی نگاه دیگری به این مشکلات داشتند و حوادث را می‌دیدند، اگرمشکلات را حل نکنیم تضمینی نیست که تکرار نشود.

او با بیان این که وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است، افزود: در گذشته خریدهای لازم در این حوزه انجام نشده و انبارها خالی شده و در گذشته هر چه خراب شده است کنار گذاشتند و اگر قطعه نویی وجود داشته به کار گرفته شده است. دیگر ما قطعه نویی نداریم و وضعیت درمترو به وضعیت بحرانی رسیده و باید به سرعت در این حوزه خریدهای لازم انجام شود و قطعات مورد نیاز تامین شود.