معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بر اساس آخرین دستورالعمل‌ها در خصوص نسخه‌نویسی الکترونیک با استفاده از خرد جمعی در حوزه معاونت فنی و مشارکت فعال و مؤثر اعضای قرارگاه نسخه الکترونیک سازمان، جمع‌بندی در حوزه فنی انجام‌شده است که از اول دی‌ماه ابلاغ خواهد شد تا مبنای اقدامات استان‌ها قرار گیرد.به گزارش ایسنا، دکتر مهدی رضایی خاطرنشان کرد: از امروز کلیه نسخ سرپایی ازجمله در نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی صرفاً به‌صورت الکترونیک پذیرش می‌شود و هیچ‌گونه پرداخت غیر الکترونیک نخواهیم داشت.