معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از احتمال اجرای طرح مشابه موتوریار برای رانندگان خودروهای سواری خبر داد.

سرهنگ علی همه خانی به ایسنا گفت:‌ یکسال از زمان شروع طرح موتوریار در تهران گذشت و امروز با استناد به آمار می‌توان گفت که ۱۴۰هزار دستگاه موتورسیکلت در این مدت توقیف و به پارکینگ منتقل نشده‌اند.‌ در واقع راکبان این موتورسیکلت‌ها به جای توقیف و انتقال وسیله‌شان به پارکینگ تحت آموزش قرار گرفته و حالا می‌توان گفت که ۱۴۰ هزار موتورسیکلت سوار آموزش دیده‌اند و ساعاتی را نیز به عنوان همراه در کنار پلیس راهور به برقراری نظم ترافیکی در شهر کمک کرده‌اند.