موضوع آلایندگی‌های هوای کلانشهر اراک سال‌هاست که نفس های این شهر را به شماره انداخته است. منابع آلایندگی ثابت و متعددی در شهر اراک وجود دارد که به شدت در آلودگی هوای این شهر تأثیرگذار هستند. اما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در آلودگی هوای اراک، غول صنعتی عظیمی با عنوان نیروگاه حرارتی شازند است که به دلیل استفاده از سوخت مازوت باعث آلودگی های پی در پی در هوای اراک شده است.

سهم نیروگاه شازند در آلایندگی بالا است

مدیرعامل موسسه محیط‌زیستی بوم فناوران مرکزی با بیان اینکه بر اساس تعهد سال گذشته مسئولان نیروگاه حرارتی شازند، 2 سال زمان برای فرصت انجام فیلتراسیون در نظر گرفته شده که حدوداً یک سال از این فرصت باقی مانده است، گفت:  هنگام آغاز مصرف مازوت توسط نیروگاه در آذرماه سال گذشته و همچنین در سال جاری، شاهد افزایش میزان آلاینده های عمده هوا در سطح شهر اراک بوده‌ایم. شاخص‌هایی همچون 2 so که می‌تواند ناشی از سوخت مازوت باشد، در چنین روزهایی افزایش یافت و متأسفانه با پدیده وارونگی همراه بود.

حمیدرضا مهاجرانی در گفت و گو با ایلنا، افزود: بنابراین 2 راه حل می‌تواند در کوتاه مدت مشکل آلودگی هوای اراک را کاهش دهد. گازسوز شدن کامل نیروگاه حرارتی شازند به عنوان راه حل نخست و اعمال فیلتراسیون به عنوان راه حل دوم، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می تواند در این راستا راهگشا باشد. هر چند این 2 راه حل ممکن است نتواند مشکلات آلودگی هوای اراک را کاملاً برطرف کند، اما با توجه به روشن بودن سهم منابع آلاینده هوای اراک لازم است به همه آنها رسیدگی شود و نمی‌توان و نباید در شرایط اضطراری وکوتاه مدت، از حل مشکل نیروگاه غافل شد.

مسئولین نیروگاه باید پاسخگو باشند

مدیرعامل مؤسسه محیط‌زیستی سبزاندیشان اراک با طرح این موضوع که مطابق برنامه زمانبندی که مسئولان نیروگاه حرارتی شازند در جلسات کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک در سال گذشته ارائه دادند، برای فیلتراسیون کامل این نیروگاه 2 سال زمان درخواست کرده اند که هم اکنون یکسال آن سپری شده است، گفت: بنابراین می توان نتیجه گرفت که این عملیات حداکثر 2 سال قابل انجام بوده است. حال اینکه نیروگاه حرارتی شازند چرا تاکنون به این فرایند اقدام نکرده را مسئولان نیروگاه و مدیران محیط‌زیست باید پاسخ دهند. چرا که حداقل از زمان ابلاغ قانون هوای پاک در سال 1396 و حتی پیش از آن مطابق قوانین پیشین، نیروگاه این تکلیف قانونی را بر عهده داشته و سازمان محیط‌زیست نیز مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون را داشته است.

حمید اخوان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: مسئولان نیروگاه باید پاسخگو باشند که چرا برای انجام فیلتراسیون سرمایه گذاری نکرده اند، اما به موازات در تمام این سالها، بارها درخواست طرح توسعه نیروگاه را پیش کشیده اند که پروژه ای به شدت گران قیمت است؟ سئوال اساسی اینجاست چرا مسئولان نیروگاه حرارتی شازند برای اجرای طرح توسعه، بودجه و امکانات و اراده داشته اند، اما برای فیلتراسیون که با جان و سلامت مردم نسبت دارد، اراده کافی وجود نداشته است؟ عدم انجام این تکلیف قانونی به عنوان اجرای فیلتراسیون و رفع آلودگی نیروگاه در این مدت باید توسط مراجع قانونی مورد پیگرد قرار گیرد و اگر ترک فعلی رخ داده با آن برخورد شود. چرا که ترک فعل در این زمینه مستقیماً موجب صدمه به سلامت و امنیت عمومی می شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام کوتاه مدت قطع مصرف مازوت و تولید برق تنها با استفاده از گاز است، چرا که سوخت  مازوت آلودگی به مراتب بیشتر و خطرناک تری از گاز دارد، اما به دلیل اینکه نیروگاه حتی در حالت مصرف گاز نیز خروجی های NOX چندین برابر حد مجاز دارد و همچنین در این حالت نیز از مهمترین منابع آلاینده هوای شهر است، لازم است در اسرع وقت نسبت به فیلتراسیون نیروگاه اقدام شود که در حالت گاز سوز نیز خطر کمتری شهروندان را تهدید کند.