مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ادعای بی‌سابقه بودن کمبود دارو در کشور صحیح نیست، گفت: ارائه آمار این چنینی تنها سبب تشویش اذهان عمومی و نگرانی و اضطراب مردم می‌شود.

به گزارش وبدا، «سیدحیدر محمدی»، تصریح کرد: کمبودهای دارویی امسال نسبت به سال گذشته که ۲۲۰ قلم بود، یک پنجم کاهش پیدا کرده است .