معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: نیروگاه‌ها باید مجهز به سیستم کنترل آلودگی هوا شوند. در این شرایط می‌توانند مازوت هم بسوزانند.

به گزارش رکنا، داریوش گل‌علیزاده درباره مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها گفت: وقتی نیروگاه‌ها سیستم کنترلی داشته باشند، مازوت‌سوزی اشکالی ندارد. در تمام دنیا نیروگاه‌ها هم مازوت و هم گازوئیل پرگوگرد مصرف می‌کنند ولی تجهیزات کنترل آلایندگی روی دودکش آن‌ها نصب‌شده است و هوا آلوده نمی‌شود این در حالیست که هیچ‌یک از نیروگاه‌های ما این تجهیزات را ندارند.