رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: گزارشی که تمام شرکت‌های تولید واکسن به ما دادند، این بود که متاسفانه تا به حال هیچ انعقاد قرارداد و پیش پرداختی انجام نشده است.به گزارش ایلنا، «حسینعلی شهریاری»،  در حاشیه نشست «رهاورد خدمت» که در ارتباط با تزریق 100 میلیون دوز واکسن در کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه با وجود توصیه‌هایی که همیشه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح بود، علی رغم اینکه قرار بود پیش خرید واکسن انجام شود و منابع کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، براساس آخرین بررسی‌هایی که پنجشنبه داشته‌ام و اطلاعاتی که از طریق کمیسیون بهداشت دررابطه با اینکه چه قدر تا به حال واکسن پیش خرید شده است و آیا قرارداد بستند یا نه و بر مبنای گزارشی که تمام شرکت‌ها به ما دادند؛ تا به حال هیچ انعقاد قرارداد و پیش‌پرداختی انجام نشده است.