گروهی از خانواده‌های کودکان مبتلا به بیماری SMA با تجمع مقابل مجلس، خواستار واردات داروی این بیماران شدند.

به گزارش ایسنا، خانواده‌های کودکان مبتلا به بیماری SMA با تجمع مقابل مجلس و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار واردات داروی این بیماران که شامل اسپینراز، ریسوپیلام و زولژنسما می‌شود، شدند.این افراد در پلاکاردهایی که در دست داشتند عوارض این بیماری را شرح داده و خواستار واردات داروی این بیماران به منظور تکمیل زنجیره درمانی شدند.