دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت: طبق آمار رسمی در سال بیش از ۴۰۰ هزار جنین در کشور سقط می‌شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، صالح قاسمی بیان کرد: از این تعداد سقط‌جنین، بخشی را سقط‌های جنین غیرارادی دربرمی‌گیرد؛ که این سقط‌ها به مشکلات پزشکی مادر مربوط می‌شود.او با اشاره به اینکه ۹۶ درصد از سقط‌ جنین‌ها، سقط‌های القایی و جنایی هستند، گفت: یعنی این سقط‌ها بدون مجوز قانونی و پزشکی و بااراده مادر صورت می‌گیرد.