معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش گفت: سومین مرحله از بازگشایی مدارس جهت فعالیت‌های حضوری از اول آذر آغاز شد و ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در تمام پایه‌ها و دانش‌آموزان دوره متوسطه اول راهی مدارس شدند.به گزارش ایلنا، علیرضا کمرئی اظهار کرد: در اولین مرحله بازگشایی که اول مهرماه صورت گرفت، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز که عمدتاً دانش آموزان روستایی و عشایری و دانش آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش بودند به‌صورت حضوری در مدارس حاضر شدند.در دومین مرحله نیز با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از ۱۵ آبان یک‌میلیون و ۵۱۰ هزار دانش‌آموز متوسطه دوم شاخه نظری در مناطق شهری در مدارس حاضر شدند.او تصریح کرد: سومین مرحله از بازگشایی مدارس جهت فعالیت‌های حضوری نیز از اول آذر آغاز شد و ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموزان دوره ابتدایی در تمام پایه‌ها و دانش‌آموزان دوره متوسطه اول راهی مدارس شدند.