رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، اعلام کرد: اوضاع هوای تهران آن‌قدر خراب است که کارگروه شرایط اضطرار استان تهران باید نسبت به تصمیم عاجل اقدام کند.

عباس شاهسونی، افزود: ۱۶ ایستگاه در تهران با شاخص بالای ۱۵۰، در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار دارند.

بنابر این اعلام در منطقه دو شدیدترین وضعیت آلودگی را شاهد هستیم و کیفیت هوا در این منطقه بسیار ناسالم است.