مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران از غرس ۵۰۰ درخت کهن‌سال در خیابان ولیعصر در سال جاری خبر دادبه گزارش ایسنا، علی‌محمد مختاری گفت: تاکنون حدود ۳۵۰۰ درخت کهن‌سال با بن بین ۱۰ تا ۱۵ سال در این خیابان غرس شده است و همگی وضعیت خوبی دارند این درختان از نوع چنار و گونه همگون خیابان ولیعصر هستند.وی ادامه داد: در سال جاری نیز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درخت دیگر تا پایان اسفندماه با بن بین ۱۰ تا ۱۵ سال غرس خواهد شد.