مربیان پیش‌دبستانی ورودی سال ۹۷ شهرستان ایذه به دلیل عدم پاسخگویی مدیران استانی و شهرستانی به مطالبات خود، باوجود سرمای شبانگاهی، در مقابل در استانداری خوزستان به خواب رفتند .

به گزارش رکنا، این مربیان می‌گویند: طی این سه سال، چندین استاندار در استان خوزستان جابه‌جاشده است ولی هنوز مشکل ما به قوت خود باقی است.