سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: نمی‌توان تصور کرد مدارس در شهرهای قرمز باز شود.

به گزارش ایسنا، دکتر علی شریفی زارچی بیان کرد: اکنون اصلاً نمی‌توانم تصور کنم که در شهرهای قرمز مدارس بازشوند و باید با هوشیاری مانع بروز پیک ششم کرونا در سطح کشور شد چون شاید خطری دانش‌آموز را تهدید نکند اما خانواده او در معرض خطر قرار می‌گیرند.