مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از حکم تعطیلی ۴ بیمارستان به دلیل اضافه دریافت از بیماران خبر داد.

محمدعلی اسفنانی گفت: تعداد قابل‌توجهی از بیمارستان‌های تهران مرتکب تخلف اضافه دریافت از مردم شده‌اند که تخلفات در این مورد در حال رسیدگی است. به گفته وی پروانه مسئول فنی و پروانه تأسیس هر چهار بیمارستان لغو شده است و طبق قانون باید تعطیل شوند مگر اینکه تا صدور حکم قطعی، رضایت شاکیان را جلب کنند.