بر اثر شلیک اشتباه ماموران نیروی انتظامی اهواز به یک خودرو در روز نهم مهرماه یک زن به نام ساناز محمدیان کشته شده است.

به گزارش ایلنا، به گفته میلاد محمدیان، همسر این زن که آن روز به همراه کودکشان در خودرو بودند؛ ماموران دلیل این شلیک اشتباهی را تعقیب یک گروه سارقان مسلح اعلام کردند.