هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناجا درباره شیشه دودی خودروها را خارج از صلاحیت این مرجع دانست.

به گزارش فارس، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نیست و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.