سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: افرادی که برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند، به شرط آنکه بدنه کارت توسط چاپخانه تامین شود حدود ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد تا کارت برای آنها صادر شود.

به گزارش ایرنا، سیف الله ابوترابی گفت: تاکنون بیش از ۶۲ میلیون نفر که متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند، ثبت‌نام کرده‌اند و برای ۵۱ میلیون و ۷۵۰ نفر کارت صادر شده است.