وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش پوشش بیمه‌ای بیماران خاص خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الله عبدالملکی گفت: مقررشده در بودجه سال آینده هزینه موردنیاز بیماران نادر لحاظ شود، در ماه‌های انتهایی سال جاری نیز مقرر شد مسئله پوشش بیمه‌ای این بیماران در دستور کار شورای عالی بیمه قرار بگیرد.

او با تأکید بر اینکه پوشش بیمه‌ای بیماران خاص قطعاً افزایش می‌یابد، عنوان کرد: به‌عنوان عضوی از شورای عالی بیمه نظر موافق و مساعد دارم و هر تصمیمی که توسط شورای عالی بیمه برای پوشش هزینه‌های درمانی بیماران نادر در نظر گرفته شود را در خصوص بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که نیمی از بیمه‌شدگان کشور هستند، لحاظ می‌کنیم.