شهردار تهران با بیان اینکه در یک دوره چهار ساله آسیب‌های اجتماعی در سطح تهران را ساماندهی خواهیم کرد، گفت: در یک مقطع سه تا شش ماهه چهره شهر را از این آسیب‌ها منزه و پاک می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، در حاشیه جلسه قرارگاه آسیب‌های اجتماعی افزود: شهر تهران امروز درگیر آسیب‌های بسیار جدی در حوزه اجتماعی است. این آسیب‌ها روح و روان مردم را جریحه‌دار کرده و چهره شهر را زشت و غیرقابل تحمل کرده است.وی ادامه داد: البته این آسیب‌ها ریشه‌ها و زمینه‌هایی دارد که فراتر از موضوع شهر تهران است و به موضوعات کشوری و مسائل این چنینی باز می‌گردد.