فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره فعالیت اصناف بعد از نیمه‌شب و زیست شبانه گفت: اگر بحث نظم و آرامش این موضوع فراهم شود قطعاً مشکلی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، سردار رحیمی در پاسخ به سؤالی در خصوص فعالیت اصناف پس از ساعات ۲۴ و به‌صورت کلی در خصوص زیست شبانه خاطرنشان کرد: ما اعلام کرده‌ایم هر فعالیتی بعد از نیمه‌شب قبل از اتفاق افتادن باید بحث نظم و آرامش آن فراهم شود. قطعاً اگر بسترها فراهم شود مشکلی وجود ندارد.