علی عبدالله‌پور، مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه گفت: یکشنبه نسبت به روز شنبه ۲۰ هزار نفر بر تعداد مسافران افزوده شد که به معنای افزایش ۵ درصدی مسافران است.این افزایش مسافر متروها در پی تغییر در ساعت طرح ترافیک از دیروز رخ داده است. بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی ترافیک از دیروز ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ساعت شروع طرح ترافیک از ۸:۳۰ به ساعت ۷:۳۰ صبح تغییر کرد و ساعت پایان طرح ترافیک از ۱۶:۳۰ به ۱۷:۳۰ منتقل شد که این شرایط تا روز اعلام بازگشایی مراکز آموزشی برقرار می‌ماند.